is toegevoegd aan uw favorieten.

Zielsverwanten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een stroom van tranen vloeide uit haar oogen en voltooide haar genezing. Zul je mij nu nog verlaten? riep zij uit, nu ik je zóó terugvind? — Nooit! riep hij, nooit! zonder te weten wat hij zeide of deed. Maar spaar je, voegde hij er aan toe, spaar je! denk aart jezelf, om jouw en mijnentwil!

Zij dacht nu aan zichzelf en bemerkte eerst nu den toestand waarin zij zich bevond. Zij kon zich voor haar geliefde, haar redder, niet schamen; maar zij liet hem gaarne gaan om voor zichzelf te zorgen, want nog steeds was al wat hij aan had druipnat.

De jonge echtelieden gingen even samen te rade; hij bood den jongeling, zij der schoone hun bruiloftskleeren aan, welke nog volledig genoeg in de kast hingen om een paar van top tot teen tot in de puntjes te kunnen kleeden. Binnen korten tijd waren de twee avonturiers niet alleen gekleed, maar zelfs getooid. Zij zagen er allerliefst uit, staarden elkaar verbaasd aan toen zij weer samen kwamen en vielen in mateloozen hartstocht, schoon half lachend om hun maskerade, elkaar onweerstaanbaar in de armen. De kracht der jeugd en de levenslust der liefde herstelden zich binnen enkele oogenblikken weer geheel en al en slechts de muziek ontbrak nog maar om hen tot den dans te nooden.

Uit het water op het land, uit den dood in het leven, uit den familiekring in de wildernis, van vertwijfeling tot verrukking, van onverschilligheid tot genegenheid, tot hartstocht te geraken; alles in één oogenblik — geen hoofd ware instaat dit te omvatten, het zou barsten of verbijsterd worden. Hier moet het hart het meest doen om zulk een verrassing te kunnen verdragen.

Geheel in elkaar verloren konden zij eerst na een poosje aan den angst, aan de zorgen der achtergeblevenen denken, en haast konden zij zelf niet zonder angst en zorg er aan denken hoe zij hen weer zouden ontmoeten. Willen wij vluchten? willen wij ons verbergen? zeide de jongeling. — Wij willen bij elkaar blijven, zeide zij, terwijl zij aan zijn hals hing.

De boer, die het verhaal van de gestrande boot van hen