is toegevoegd aan uw favorieten.

Zielsverwanten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

om alles, wat bezit, vermogen en aardsche wenschelijke inrichtingen betrof, zoodanig te regelen dat alle partijen tevreden konden zijn. Waarop Eduard echter het allermeest scheen te staan, waarvan hij zich het meeste voordeel scheen voor te stellen, wat dit: daar het kind bij de moeder blijven moest, zou de majoor den knaap kunnen opvoeden, hem volgens zijn opvattingen leiden en zijn aanleg ontwikkelen. Niet te vergeefs had men hem dan bij den doop hun beiderzijdschen naam Otto gegeven.

Dit alles stond bij Eduard zoo vast, dat hij geen dag langer wachten kon met de uitvoering. Op weg naar het landgoed kwamen zij door een kleine stad, waarin Eduard een huis bezat waar hij wilde verblijven om de terugkomst van den majoor af te wachten. Hij kon het evenwel niet over zich verkrijgen dadelijk af te stappen en vergezelde zijn vriend nog door de plaats. Zij waren beiden te paard en reden, in gewichtig gesprek, tezamen verder.

Plotseling ontwaarden zij in de verte het nieuwe huis op de hoogte, welks roode pannen zij voor de eerste maal zagen blinken. Een onweerstaanbaar verlangen grijpt Eduard aan: nog dezen avond moet alles worden afgedaan. In een dorp vlak bij wil hij zich verborgen houden; de majoor moet Charlotte de kwestie dringend voorstellen, haar voorzichtigheid overrompelen en door het onverwachte voorstel haar tot een openhartige uiting van haar gezindheid noodzaken. Want Eduard, die zijn eigen wenschen op haar had overgedragen, dacht niet anders dan dat hij haar eigen besliste verlangen tegemoet kwam en hoopte van haar zoo vlug toestemming te zullen krijgen omdat hijzelf niet anders kon willen.

Hij stelde zich al vol vreugde den gelukkigen uitslag voor den geest, opdat deze den op de loer liggende snel kon worden aangekondigd, zouden een paar kanonschoten worden afgevuurd en, mocht het nacht zijn geworden, een paar vuurpijlen omhoog stijgen.

De majoor reed naar het kasteel. Hij vond er Charlotte niet, maar moest er hooren dat zij tegenwoordig boven, in