is toegevoegd aan uw favorieten.

Zielsverwanten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toen zij het niet kon vermijden, liet zij zich ten duidelijkste hieromtrent uit.

Als je besluit om van Eduard afstand te doen, antwoordde Charlotte, zoo vast en onveranderlijk is, hoedt je dan voor het gevaar van een weerzien! Ver van het geliefde wezen schijnen wij, hoe vuriger onze genegenheid is, des te meer meester over onszelf te worden, doordat wij heel de kracht van onzen hartstocht, zooals zij naar buiten uitsloeg, thans naar binnen keeren; maar hoe spoedig, hoe gauw worden wij uit deze dwaling gerukt wanneer datgene wat wij meenden te kunnen missen opeens weer als onmisbaar voor onze oogen staat! Doe nu, wat je voor jouw toestand het beste oordeelt! Onderzoek jezelf, ja, wijzig liever je tegenwoordig besluit; maar uit jezelf, uit eigen vrijen gemoedsdrang! Laat je niet toevallig, bij verrassing, weer in vorige toestanden terugtrekken; want dan ontstaat er een tweespalt in je hart die heelemaal ondragelijk is. Zooals gezegd, bedenk goed, vóór je dezen stap doet, vóór je van mij weggaat en een nieuw leven begint dat je op wie weet wat voor wegen voert, of je wel degelijk voor goed afstand van Eduard kunt doen! Maar ben je daartoe vast besloten, beloof mij dan dat je je niet meer met hem zult inlaten, zelfs niet in een gesprek met hem als hij je zou willen opzoeken, tot je willen doordringen.

Ottilie bedacht zich geen oogenblik, zij gaf Charlotte het woord dat zij zichzelf alreeds gegeven had.

Nu echter zweefde Charlotte nog steeds Eduard's bedreiging voor de ziel, dat hij slechts zoolang van Ottilie kon afzien als zij bij Charlotte bleef. Weliswaar hadden zich sindsdien de omstandigheden gewijzigd, was er zoo velerlei voorgevallen, dat dit hem door het oogenblik afgedwongen woord als door de er op volgende gebeurtenissen opgeheven beschouwd mocht worden; maar toch wilde zij allerminst iets wagen of doen dat hem zou kunnen kwetsen; en zoo moest in deze omstandigheden Mittler Eduard's plannen gaan polsen.

Mittler had Charlotte sinds den dood van het kind her-