is toegevoegd aan uw favorieten.

Eenige beschouwingen over de centrale drinkwatervoorziening van Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

watervoorziening in 3 ü 5 jaar zijn afgeloopen, terwijl het genoemde bureau in dien tijd nog slechts globale plannen heeft gemaakt.

In de streek ten N. van de Lek kon ook door zóneverdeeling het vraagstuk worden opgelost. Zoo kan bij de bestaande waterleiding „Lek en Ysel" (ook in de laatste jaren door particulieren gesticht) die nu omvat de gemeenten Lekkerkerk, Krimpen a/d ljsel en Ouderkerk, een groot gedeelte van de Krimpener Waard en eenige gemeenten aan de overzijde v/d Hollandsche Ysel worden gevoegd; bij de Schoonhovensche waterleiding het overblijvende deel van de Krimpener Waard met nog een gedeelte van de Lopiker Waard, verder gaande bij de Waterleiding van Yselstein het nog te voorziene deel van de Lopiker Waard.

Het Westland kan vanuit Delft en Rotterdam worden voorzien, terwijl de gemeenten ten Zuiden van de spoorlijn Oouda—Den Haag ook door Rotterdam voorzien konden worden. Voor het deel van ZuidHolland ten N. v/d. spoorlijn kon gezorgd worden door de waterleidingen van Oouda (waar plannen in bewerking zijn voor verbetering en uitbreiding der prise d'eau) Boskoop en Leiden, welke laatste waterleiding met die van Bodegraven een groot gedeelte van de streek om de spoorlijn Leiden—Woerden kon bedienen en reeds bedient.

Bleef ten slotte nog over de Haarlemmermeer, die uit de duinen via Haarlem kon worden geholpen.

Voor de eilanden Voorne en Putten zouden eventueel twee waterleidingen gebouwd kunnen worden. Voor Putten kon het Spui of de Oude Maas als prise d'eau dienst doen, terwijl voor Voorne een duinwaterleiding kon worden ontworpen. Men zou daarbij dan steeds