Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maasdam ƒ61.000, Mijns'Heerenland ƒ 57.000, NieuwBeierland ƒ 74.000, Numansdorp ƒ 145.000, Piershil ƒ 34.000, Puttershoek ƒ 78.000, Strijen ƒ 167.000, Westmaas f 35.000, Zuid-Beijerland f 85.000, te zamen ƒ1.035.000. De dorpen in de Hoeksche Waard moesten dus te zamen ƒ1.035.000 bijdragen.

In de vóór dien tijd verschenen „Toelichting op het ontwerp van een duinwaterleiding voor de Hoeksche Waard" van een firma, welke op het gebied van watervoorziening haar sporen verdiend heeft, werden de stichtingskosten eener waterleiding voor de Hoeksche Waard alleen op ƒ 650.000 geraamd. De buisleiding was op nagenoeg dezelfde wijze geprojekteerd als in het voornoemde rapport. (Men verkrijgt dus enkel en alleen door het saamvoegen van een kleiner complex van gemeenten een besparing van ƒ1.035.000.— ƒ 650.000 = /385.000). V.

In 1914 is door dezelfde firma de waterleiding voor de gemeente 's-Gravendeel en Strijen uitgevoerd, welke gemeenten volgens eerstgenoemd rapport f 487.000 in de bouwkosten moesten bijdragen. De waterleiding heeft ongeveer ƒ180.000 gekost en is bovendien zoo berekend dat ook de gemeenten Maasdam en Puttershoek met geringe kosten kunnen aansluiten, terwijl nu ook Numansdorp aangesloten zal worden wat + ƒ 60.000 zal kosten. Alzoo voor de gemeenten 's Gravendeel, Strijen en Numansdorp een besparing van ƒ247.000 of 50% (De. aansluiting van Numansdorp is belemmerd door den oorlog. V.).

Een dergelijk verschil moet ook van zeer grooten invloed zijn op de prijs van het water.

Uit het voorgaande kan men dra de gevolgtrekking maken dat het veel voordeeliger in het gebied Voorne, Hoeksche Waard en Putten in eenige deelen, 3 of 4

Sluiten