Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

419

MEDEDEELINGEN

VAN DEN

NEDERLANDSCHEN BOND TOT KINDERBESCHERMING.

No. 2.

Verslag van de Algemeene Vergadering

in liet Gebouw „Eensgezindheid" te Amsterdam,

op ZATERDAG 10 MAART 1900.

<>

GEDRUKT BtJ M. WYT & ZON KN, ROTTERDAM.

F 42

Sluiten