Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zekerheid, dat de ouders niet terug zullen komen op hun besluit en de kinderen terug komen eischen.

Bij overeenkomst kunnen deze zich hiertoe niet verbinden: de ouderlijke macht kan geen onderwerp uitmaken van een burgerrechtelijk contract.

Hierin voorziet het ontwerp door de instelling der ontheffing van de ouderlijke macht.

De ouders worden ontheven van hunne macht en de voogdij opgedragen aan een ander.

Slechts door herstel in hunne macht te vragen aan den rechter kunnen de ouders hun kind terugkrijgen.

De ontheffing zal worden gevraagd door het O. M. of den Voogdijraad, de nieuwe instelling, welke naast het O. M., dat voor zooveel anders te zorgen heeft, zal waken over de belangen der kinderen.

In de hoofdplaats van ieder arrondissement zal een Voogdijraad gevestigd zijn en de samenstelling van dien raad is voor de particuliere liefdadigheid van het grootste belang.

Immers hij wordt de permanente raadgever in deze aangelegenheden en Rechtbank, Officier en Kantonrechter zullen zijn raad als dien van een deskundige stellig meestal volgen. En in sommige gevallen is ook aan den raad het initiatief. Zoo hier: van Voogdijraad of O. M. zal het afhangen of de aanvrage om het kind onder voogdij te plaatsen, met ontheffing van de ouders, aan de Rechtbank wordt gedaan.

Tegen den zin van de ouders zal de ontheffing niet plaats • hehben; althans niet tegen den zin van diengene der ouders, die op het oogenblik der ontheffing de ouderlijke macht uitoefende.

Het recht van huwelijks verlof blijft den ouders ook na de ontheffing, maar de voogd zal ook verlof hebben te verleenen en bij verschil van gevoelen zal de Kantonrechter beslissen.

2

Sluiten