is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag van de Algemeene Vergadering in het Gebouw "Eensgezindheid" te Amsterdam op zaterdag 10 maart 1900

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de kinderen in te richten in den door den Staat gewenschten zin.

Wie zich onderworpen heeft aan de Staatsvoorwaarden komt daardoor, gelijk van zelf spreekt, onder een speciaal toezicht, opdat zou kunnen worden nagegaan of de voorwaarden worden nageleefd.

Dit toezicht, zal berusten bij den Minister van Justitie, bijgestaan door het Algemeen College van Toezicht, Bijstand en Advies. Het college zal door de Koningin worden samengesteld; ook vrouwen zullen er, naar de meening van den ontwerper, zitting in moeten hebben.

Wie leden van dit college zijn, is natuurlijk voor de particuliere gestichten van het grootste gewicht.

Ik zeide reeds, dat de particuliere persoon, die na ontzetting of ontheffing van de ouders tot voogd is benoemd, de voogdij niet kan weigeren.

Tevens kan deze geen subsidie verkrijgen.

Toch komt ook deze opvoeder in één opzicht door het ontwerp in betere positie.

Hij zal de ouders kunnen dwingen bij te dragen tot de kosten der opvoeding van het kind.

De Kantonrechter zal het cijfer van deze bijdrage vaststellen op verzoek van den voogdijraad en deze raad zal belast zijn met de invordering van het verschuldigde, desnoods door het door de ouders verdiende loon op te eischen van den werkgever.

Met betrekking tot de opvoedingskosten is voor de gestichten, die zich aan de verpleging van onechte kinderen wijden, van bijzonder belang het wetsontwerp, dat het verbod van onderzoek naar het vaderschap opheft.