Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

419

VERSLAG DER VERGADERING

VAN LEDEN EN GENOODIGDEN VAN DEN NEDERLANDSCHEN BOND TOT KINDERBESCHERMING

GEHOUDEN OP

ZATERDAG 12 OCTOBER 1918, DES NAMIDDAGS TE 2 UUR IN HET GEBOUW VOOR KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN, MARIA PLAATS, UTRECHT

VOORZITTER:

DE HEER Jhr. Mr. A. J. RETHAAN MACARÉ.

F 43

JEDEDEELINGEN VAN DEN NEDERLANDSCHEN IOND TOT KINDERBESCHERMING No. 18.

Sluiten