Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nederlandsche Bond tot Kinderbescherming

opgericht in 1899.

Erkend bij Koninklijk Besluit van 19 Juni 1901, No. 49. <&^>

BESTUUR:

Jhr. Mr. A. J. RETHAAN MACARÉ, Voorzitter.

Mr. P, W. A. CORT VAN DER LINDEN.

Mr. A. DE GRAAF.

F. KORTLANG J Ez.

Dr. W. H. NOLENS.

Mr. H. M. A. SCHADEE.

]. R. SNOECK HENKEMANS.

Dr. N. P. VAN SPANJE.

Mr, ALEX. H. WERTHEIM, Penningmeester.

Prof. Mr. D. SIMONS.

Mei. J. VAN AALTEN, Secretaresse.

Alle mededeelingen, enz. gelieve men te adresseeren aan Mej. ]. VAN AALTEN, Heemraadsingel 210, Rotterdam.

Sluiten