Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zusterinrichting over te brengen, waar nog een poging tot terechtbrenging kan volgen. Gij kunt er zeker van zijn, dat, als mijn rede in druk verschijnt, daarin geen enkel onvriendelijk woord aan het adres van de groote menschen zal voorkomen.

Mej. Ligtenberg (Zeist):

Wat hebt U dan bedoeld met de woorden, dat het werk niet meer frisch is ?

De heer M. van W ij h e Ezn, (Hoenderloo):

Ik heb gezegd: als iemand drie, vier, vijf jaren moet tobben met eenzelfde meisje, dan vermoeit dat. Gij kunt het hoofd wel schudden maar het is inderdaad waar.

Er zijn misschien uitzonderingen, maar dan bevestigt de uitzondering den regel. Een moeilijk karakter werkt afmattend. Ik ben niet pessimistisch, maar er zijn oogenblikken, dat ons iets te machtig wordt. In doorsnede is het personeel niet opgewasschen tegen de voortdurende moeilijkheden, die zich van eenzelfde kind voordoen. Maakt gij het zoo'n jongen of meisje gemakkelijker door vast te houden ? Integendeel, daarom vind ik het voor het kind een zegen, als het onder den druk uitkomt van iemand, die kriewelig wordt of zich stoot, als hij het gezicht van den jongen of van dat meisje maar in de verte ziet.

Mej. Ligtenberg (Zeist):

Het personeel, dat zoo werkt, gaat gewoonlijk weg ; het personeel, dat opgewekt werkt, blijft.

De heer M. van Wijhe Ezn. (Hoenderloo):

In het algemeen en dat geldt niet alleen voor de gestichten, kan men zeggen, dat het niet de vraag is hoe menschen te krijgen, maar dat de groote moeilijkheid schuilt in menschen te spuien, namelijk de krachten, die niet geschikt zijn voor ons werk,

Sluiten