Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B IJ L A G E N:

Zie bladz.

A 1—22. Eerste verzamelstaat betreffende de bepaling der

bedrijfswinst ï£ . . . 9

B. Verzekerd kapitaal der buitenlandsche maatschappijen 13

C 1—2. Verzekerd kapitaal in binnen- en buitenland van

de Nederlandsche maatschappijen 13.

D. Verzekerd kapitaal in de Nederlandsche Koloniën van

de Nederlandsche maatschappijen 13

I. Vragenformulier voor de Eerste verzamelstaat . . 9

II a—c. Namen der maatschappijen, die de gegevens hebben

verstrekt voor de bepaling der bedrijfswinst met haar gestort kapitaal, verzekerd kapitaal en ontvangen premiën op 31 December 1913. . . . 9

III a—d. Als Bijlage II van de maatschappijen, die de gegevens

niet hebben verstrekt 9

IV. Tweede verzamelstaat. Naamlooze vennootschappen 10 V. Twe,ede verzamelstaat. Onderlinge ondernemingen . 10 VI. Derde of Eind-verzamelstaat. Naamlooze vennootschappen '|jjj< 10

VIL Derde of Eind-verzamelstaat. Onderlinge ondernemingen 10

VIII. Staat van verdwenen maatschappijen in het 10-jarig

tijdvak 11

IX. Vragenlijst voor het verzekerd kapitaal der buitenlandsche maatschappijen 12

X. Naamlijst der buitenlandsche maatschappijen . . 12

XI. Naamlijst der binnenlandsche maatschappijen die in

het binnen- en buitenland werken 13

XII. Vragenlij st voor het verzekerd kapitaal der in Bijlage XI

genoemde maatschappijen 13

XIII. Verzekerd kapitaal in Nederland der binnen- en

buitenlandsche maatschappijen 14

XIV. Verzekerd kapitaal der binnenlandsche. in het buiten¬

land en der buitenlandsche maatschappijen in Nederland. 14

/

Sluiten