is toegevoegd aan uw favorieten.

Rapport in zake de bedrijfsresultaten van het levensverzekeringbedrijf in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE IIB.

Maatschappijen die de gegevens hebben verstrekt voor de bepaling der bedrijfswinst in de jaren 1904 tot en met 1913.

Onderlinge Maatschappijen.

N°. Op 31 December 1913.

Jaarboekje

Wiebes" Naam der Maatschappij. —

J _ Gestort Verzekerd Ontvangen

Maatsch. kap. kapitaal. premiën.

r i i

5 Ned. Onderw. Genootschap j — f 14 259 394 f 479162

28 Prudentia — 2 232180 81045

38 Mij tot Uitk.' bij Overlijden f 15 000 7 907 842 262 257

43 Eigen Hulp | — 37 841982 1 549 031

44 Helpt Elkander in fusie met Residentia . . j 50 300 1 812 801 52 085

49 'sGravenhage | 60 000 17 977 587 572 759

51 Coöp. Levensverzekering 1 614 896 45 638

58 Algem. Groninger, — 5103106 156 908

60 Tweede Hollandsche — 6 007 524 203 836

61 Haarlem 4 492 788 128 605

65 Algem. Friesche • 33124 350 832 702

72 Mij van Levensverz 4 413 841 131 800

74 St. Eloij — 1 749 323 49 960

82 Tot Nut en Voordeel — 2176 572 67 998

85 Groot Noord-Holl. Begr. fonds — 6 643 251 160 328

88 Algem. ütrechtsche 12 500 3 799 468 105 217

99 Concordia •||'. . 1 709 499 391 13 528

Aantal 17. Totaal ... f 139509 f 151656296 f 4892859