is toegevoegd aan uw favorieten.

Rapport in zake de bedrijfsresultaten van het levensverzekeringbedrijf in Nederland

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE IIIA.

Maatschappijen waarvan de gegevens ontbreken voor de bepaling van de bedrijfswinst in de boekjaren 1904 tot en met 1913.

Naamlooze Vennootschappen.

m .3 Op 31 December 1913

JN . -

rboekje Naam der Maatschappij. Gevestigd te .g Gestort verzekerd Ontvangen

iebes §. Maatsch. I

—1915. n, T, ., , I Kapitaal. premiën.

O Kapitaal.

20 Amsterdamsche Verzekeringsbank . . . Amsterdam 1899 f 27500 f 730154 f 24 651'

25 Ned. Levensverz. Bank „Fides" .... Amsterdam 1908 78250 872452 19597

36 | Internat. Mij. van Levensverz. en Lijfrente Eindhoven | 1907 28300 | 887558 | 40378

67 Leidsche Levensverz. Maatschappij. . . Leiden | 1913 le boekjaar eindigt 31 Dec. 1914.

87 De Tilburgsche Verz. Maatschappij. . . Tilburg 1901 12600 263292 | 8975

129 Algem. Levensverz. Mij. „de Toekomst" . Amsterdam 1882 1 500 Niets van bekend.

134 R.K BeverwijkscheBegr. Ver. „Onder Ons" Beverwijk 1913 4200 le boekj. is 1913—1914.

135 Culemborg Culemborg 1894 Niets van bekend.

138 Oldambt Delfzijl 1899 10000 j Niets van bekend.

145 Wilhelmina 's-Gravenhage 1890 Niets van bekend.

146 De Wetering 's-Gravenhage 1912 75000 le boekj. eindigtDec.'13.

170 De Phoenix Rotterdam 1896 75000 j Niets van bekend.

171 De Amstelbank Rotterdam 1907 40000 id.

175 | Sommelsdijksche Levensverz. Mij. ... Sommelsdijk 1913 500 le boekj. is 1913—1914.

Totaal . . 14 f 352850 f 2753456 I f 93601