Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE 111°.

Maatschappijen waarvan de gegevens ontbreken voor de bepaling der bedrijfswinst in de jaren 1904 tot en met 1913.

Begrafenisfondsen.

No £ Op 31 December 1913. ' Wtób3? Naam der Maatschappij. Gevestigd te l-S Gestort! verzekerd I 0n^n" | £ borgkap.| kaPitaaL [premiën.

100 Algem. Ned. Begrafenisfonds ' Amsterdam 1874 — f 630 370 f 19153

102 Ver. „Het Begrafenisfonds" Berkhout 1889 — 69 400 1383

103 I Burgerlijk Begrafenisfonds Dordrecht 1844 Niet bekend. 12 331

104 ! Begrafenis Sociëteit | Edam 1851 „ „ 5 522

105 Alg. Frïesch Begr. fonds „Leeniging bij smart is I

balsem voor het hart" Franeker 1846 — 465 040 13 512

106 Alg. Begr. fonds van Gorcum Gorinchem 1841 — 521000 14 720

107 Sociëteit tot Nut der Maatschappij 'sGravenhage 1814 Niet bekend. 13 857

108 Nieuwe Sociëteit van Voorzorg | id. 1821 „ „ 42 370

109 Verz. Mij tot uitk. bij overlijden onder de zinspreuk

„Tot Nut van 't Algemeen" id. 1833 — j 13 879 498 432 626

110 Maatschappij van Voorzorg id. '1838 Niet bekend. 41989

111 Tot Nut van 't Algemeen id. 1847 — 182 250 5 772

113 Voorzorg en Steun des Ouderdoms. . . . . . Groningen. 1860 — 223 525 7 075

114 Haarlemsche Begrafenis Sociëteit Haarlem 1847 Niet bekend. 7 465

116 Zorgt in den tijd Leiden 1781 „ . 4 750

117 Begr. Mij „Uit Voorzorg" Middelburg 1849 — 417 949 11 150

118 Ver. „Het Begrafenisfonds" Oostzaan 1887 Niet bekend. 3 889

119 Zonder Baatzucht Rotterdam. 1843 „ „ 34 293

. 120 Fonds tot Uitkeering bij Overlijden id. 1902 — | 996 925 27 212

123 Zaanlandsch Begrafenisfonds Zaandijk 1845 Niet bekend. 4172

124 De Herstelde Belangen | Zierikzee 1788 — j 137 917 1834

125 Tot Nut van 't Algemeen id. 1811 Niet bekend. I 3 030

127 A'damsch R. K.-Begrafenisfonds ' . Amsterdam 1845 Niets van bekend.

128 Noord- en Zuid-Holl. Begr. fonds id. 1856 ., ., „

130 Vereen, „de Vooruitgang" id. ? „ „ „

131 Vereen. „Algemeen Belang" A. Paulowna ? „ „ ,,

132 Mij van Voorzorg bij Ziekte en Overlijden ... Arnhem 1836 „ „ „

133 Fonds tot Uitk. bij Overl. „Protestantsche belangen" id. 1913 „ „

136 Begr. fonds der stad Delft en omstreken . . . Delft 1842

137 I „Tot Nut en Voordeel" id. 1851 . „ „

139 Begr. fonds „Zorgt ten allen tijde" 's Hage 1838 „ „ „

141 I Nederl. Zieken en Begr. Maatschappij id. 1843- „ „

142 Burger Begr. fonds id. 1850 „ - „

143 Mij. „Genot door Voorzorg" id. 1855 „ „ „

148 Begr. bus „De vrijwillige Liefdebeurs" .... Haarlem 1719 „ „ „

149 Begr. bus „De vrijwillige Liefde Cie." id. 1749 „ „ „

150 Vrijwillige Alg. Begr. bus „Mijn glas loopt ras" . id. 1752 „ „ „

151 Begr. bus „De Broederlijke Liefdebeurs" .... id. 1758 „ „ „

152 Heldersche Begr. Vereen. „Memento Mori" ... Helder 1871 „ „ „

154 Kleine Zieken en Begr. bus Hellevoetsluis 1798 „ „ „

155 Zieken en Begr. Maatschappij Kampen 1845 „ „ „

156 Zieken en Begr. fonds „Toevlucht in den Nood". Leiden 1825 „ ., „

157 Zieken en Begr. fonds „Hulp in Lijden".... id. 1830 „ „ „

158 Zieken en Begr. fonds „Boerhaave" id. 1844 „ „ „

159 Broederschap „Timmermansbus" Nijmegen 1841 „ „ „

160 Broederschap „Naastenliefde" id. 1866 „ „ „

163 R'damsche Mij tot üitk. van Begrafenisgelden . Rotterdam 1843 „ „ „

164 Begr. Soc. „Wij leven om te zorgen" id. 1844 „ „ „

165 Begr. Soc. „Uit Voorzorg" id. 1844 „

166 Begr. fonds „Let op uw Einde" id. 1856 , „ „

167 - R'damsche Begr. Vereen, voor R. K. „Geloof, Hoop

en Liefde" id. 1869

168 Alg. Uitk. fonds bij Overl. „De Volharding" . . id. 1882 ' „

169 Alg. Lev. Mij „Hulp in Nood" id. 1885 „ „ „

172 Begr. fonds „Zorg en Hulp" id. ? „ „ „

173 Begr. fonds „Belangstelling in onze Stadgenooten" Schiedam 1843 „ „ „

174 Algem. Sliedrechtsche Ver. tot wederk. verz. van

gelden bij overlijden Sliedrecht ? „ „ „

177 Zieken en Begr. fonds „Nut van 't Algemeen" . Zutphen 1837 „ „ „

178 Algem. Levensverz. „Tot Voorzorg van't Algemeen" Zwolle 1842 „ „ „

Totaal 57 — f17 523874 f708105

Sluiten