Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1°. De Pruisische Staat heeft zich belangrijke inkomsten bezorgd uit de ontginning van de mijnen aan de Saar, n.1. omstreeks 13 millioen mark in 1S98.

2". Sedert onheugelijke tijden wordt daar de steenkool, onder toepassing van nagenoeg dezelfde werkwijzen uit den grond gehaald.

3°. De verkoop van de steenkolen blijft in de categorie van de meest eenvoudige handelingen van het commercieele leven.

4°. Ontginning van mijnen door den Staat is zonder twijfel wel een weinig duurder dan die door particulieren. Maar dit komt daar van daan, dat de Staat, volgens verklaring van de directie te Saarbriicken, niet van den arbeider verlangt, dat hij tot aan den qrens zijner krachten zal werken. Hij put hem niet uit, zooals de -particuliere industrie doet.

5°. De gemiddelde daggelden zijn haast gelijk hoog, 3 mark 40 te Saarbrücken, 3 mark 74 te Dortmund in Westphalen.

6°. De complete installatie van eene ontginning met twee putten, de machines, gebouwen, terreinen en galerijen voor de exploitatie en de drooglegging der ondergrondsche wegen, zal aan den Staat niet meer dan 2 a 2V4 millioen gulden kosten.

7°. „Wanneer men slechts zeer bescheiden voordeelen „aanneemt, dan kan men toch de toekomstige winst „op 300.000 gulden berekenen, bij eene productie van „500.000 tonnen per jaar, een cijfer dat binnen „weinige jaren te verkrijgen is.

8". „De Staats-exploitatie zal aan de overige ontginners „tot een voorbeeld strekken, dat zij zullen kunnen naamen. „Er zal uit deze twee ontginnings-wijzen een heilzame naijver ontstaan, waarvan de particuliere „industrie groot profijt zal trekken.

9'. „Eene krachtige Staats-exploitatie zal het middel

Sluiten