Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dat recht delfstofafzettingen gevonden, die onder de bij artikel 2 van de Mijnwet van 1S10 gerangschikte behooren, dan heeft de wettige opspoorder, volgens artikel 10 van die wet, het recht verworven öf op de concessie, of op eene evenredige schadevergoeding, hem door den concessionares uit te keeren. Wederrechtelijk zou alleen in dit geval de Wetgever handelen, die den grondeigenaar dat recht ontnam en hem zelf straf oplegde, omdat hij van zijne bij artikel 626 B. W. omschreven rechten gebruik maakte. Wederrechterlijk zou de wetgever handelen, omdat zulk eene wet in strijd zou wezen met artikel 151 van de Grondwet.

Indien werkelijk eene wet, als hier bedoeld wordt, tot stand kwam, dan zou men het ten zeerste moeten betreuren, dat ons Opperste Gerechtshof niet, zooals elders, het toetsings-recht heeft.

Moge de Eerste Kamer dit beamen!

REINIER D. VERBEEK.

Zandvoort, Juni 1903.

Sluiten