Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 4.

Overtreding van artikel 2 dezer Wet wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste drie honderd gulden.

De strafbare feiten in dit artikel bedoeld, worden beschouwd als overtredingen.

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten, Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven,

De Minister van Waterstaat,

Handel en Nijverheid.

Sluiten