is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagvlinders

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

water naar omlaag kwam. Verder op bevindt zich een andere val van kleinere afmeting : de Walinkoski.

Dit tafereel stond mij nog van den laatsten zomer voor oogen, toen ik bij het maanlicht naar buiten trad over de krakende sneeuw. Thans was alles verstijfd, behalve het water van den val, dat niet kan bevriezen, en, als triomfeerde het over de machteloosheid van de vorst, steeds voortholt. Terwijl de omgeving, in den zomertijd, het woeste van den val tempert, draagt zij er thans toe bij om he.t indrukwekkende en het geheimzinnige van het natuurtoonee! te verhoogen. De beide oevers zijn begroeid met sparren, heel in de verte, aan den achterkant van het meertje, waar de vloed tot rust komt, verheft zich een zilverwitte heuvel, evenzeer begroeid met sparren, en op den rots ter rechterzijde ligt het hotel, waarvan èèn venster is verlicht als om te bewijzen dat de tegenwoordigheid van den mensch zelfs hier niet is uitgesloten. Aan de rotswanden hebben de sneeuw en het water groote schotsen gevormd van een licht groen; sommige zijn getand, andere hebben zich tot kolommen van ijskegels gevormd, en over hen heen en onder hen door, danst de vloed, welks schuimdeeltjes tot zoovele zilveren vlokjes worden getooverd, en die alle hinderpalen overwinnend, altijd voortgaat. Dit alles komt de maan van tijd tot tijd met hare stralen verzilveren.

Den volgenden morgen zag ik den val terug bij een hevigen sneeuwstorm, welke, zooals de lucht voorspelde, niet spoedig zou bedaren. Tegen i i uur kwam er weder eene slede voor, waarmede de terugtocht zou worden aanvaard. In plaats van dadelijk den postweg te nemen, wenschte ik nog eerst den Walinkoskival te zien. Dit ging echter niet gemakkelijk. Langs ongebaande wegen door de bosschen, kwam ik na een half uur aan eene hut, waar, zooals uit de gebaren van den Finschen voerman was op te maken, moest worden uitgestapt. Ik ging in de hut, welke voorzien was van eene oven om brood te bakken, en waarvan het schamele huisraad bestond uit eenige houten banken, eene tafel en een tweetal