Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tc Kroonstad. Ik was ook den vorigen dag, toen het stormde, aldaar geweest, maar welk een onderscheid tusschen gisteren en heden ! Toen waren er aan boord van de kleine stoomboot, welke op Kroonstad vaart, zeezieken; thans was iedereen op het schip opgeruimd. Toen hing er eene donkergrijze lucht; de groote golven, voortgezweept door voortdurende windvlagen, hadden eene donkergele kleur; thans was er geen wolkje te bespeuren, en het water spiegelglad. Vele schepen, die het kalme weder hadden afgewacht — en dat zij dit hadden gedaan, is een bewijs voor de hevigheid van den jongsten storm, omdat de Finsche golf zelf toch niets meer dan eene binnenzee is — gingen met ons buitengaats.

Helsingfors kan de boot langs twee wegen bereiken, nl. door de open zee, voor zoover men deze uitdrukking op de Finsche golf kan toepassen, of dichter langs de kust door de Finsche scheeren. Laatstgenoemde weg werd door de Aobo gekozen.

Den volgenden morgen waren wij reeds in den ,,Scheerentuin" (skargaorden), zooals de Zwaden terecht zeggen : de zuidelijke kust van Finland is als bezaaid met deze kleine rotsachtige, begroeide eilanden, die nu en dan zóó dicht bij elkander liggen, dat men meenen zou dat de stoomboot onmogelijk den waterweg verder volgen kan; komt het schip echter ter plaatse waar de weg versperd scheen, dan is er tóch nog een doorgang, de machine houdt even stil, het roer wordt gewend, en terwijl de watermassa, die door het gewicht van het vaartuig wordt verplaatst, hoog tegen de rotsen opspat, wijst de telegraaf van het scheepsdek naar de machinekamer reeds weder Jrarnaot (vooruit , en voort gaat het, te midden van de scheeren, die grillig, als de geheele natuur is, door elkander gewerpen, niettemin een harmonisch en geheel eigenaardig schouwspel opleveren. Bijwijlen ontmoet men ook eene geheel kale rots, die, rond en ian eene vaalgrijze kleur, op den rug van een reusachtig nijlpaard gelijkt met den kop en den staart onder water.

Den volgenden morgen tegen i o uur liep de Aobo de bocht

Sluiten