Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

klooster waar een metropoliet zijnen zetel heeft, en waaraan een seminarie voor de hoogere geestelijkheid is verbonden. Behalve dit, zijn er in Rusland nog slechts twee dergelijke kloosters: het Troïtsaklooster bij Moskou, en het grottenklooster te Kief.

Naarmate wij verder stroomopwaarts varen, en de kerken alsmede de groote fabrieken op de beide oevers, o. a. de beroemde keizerlijke porseleinfabriek en de speelkaartenfabriek, welke voor geheel Rusland uitsluitend ten bate van weeskinderen werkt, uit het oog verliezen, beginnen onze dekpassagiers naar een plaatsje uit te zien, waar zij kunnen eten. Eenvoudig als zij zijn, zoeken zij niet lang. Wel vordert het eenigen tijd, eer die drie moedertjes, welke gezamenlijk ter bedevaart gaan, en zich op eene oude kist hebben gezet, uit een groot pak twee niet meer geheel gave kopjes, een glas, een oud mes en een brood voor den dag hebben gehaald ; maar lang zal ook het ontbijt duren, want de ketel, waaruit de onvermijdelijke thee, van eene zeer bleeke kleur, wordt geschonken, is geduldig, en zoodra de bodem zichtbaar wordt, gaat eene harer naar den machinist, die de ,,kipetok" (warm water) verkoopt, om opnieuw op te laten schenken, en het theedrinken begint van voren af aan.

Vóór, dicht bij den boeg, staat een gelegenheids-improvisator, die spreekt over het doel, de oorzaak en de gevolgen der bedevaart. Onder de toehoorders bevindt zich de gegoede moesjiek, in zijn gekleurd hemd, hetwelk hij geheel onder het vest laat uitkomen, en in zijne hooge laarzen, die hij wellicht den geheelen winter heeft gespaard om dezen tocht te maken; doch ook de arme stumper in lompen, die tot heil zijner ziel het weinige geld voor de reis en het brood, maar ook niets meer, heeft weten bijeen te krijgen. De leiddraad van den redenaar is een gelegenheidsboekje, waarvan een exemplaar in veler handen is. \ an tijd houdt hij even op met zijn betoog, en wacht totdat zijn auditorium bladzijde zooveel van het geschrift, waarnaar hij heeft verwezen, heeft opgeslagen.

Sluiten