Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Andere Russen hebben zich te slapen gelegd, plat op het dek, op eene ladder, op eene plank, overal waar plaats is, zoodat men een Zigeunerkamp zou meenen te zien. Hun linnengoed laat evenals hunne kleederen aan zindelijkheid te wenschen over.

^ erder en verder gaat de boot. Langzamerhand krijgt de Newa, wier oevers aan de meeste Petersburgers slechts bekend zijn in den vorm der granietkaden in de stad, een landelijk aanzien. De kolonie Nieuw Saratof, een dorp met schamele doch zindelijke hutten, bewoond door Duitsche kolonisten, zijn wij reeds voorbij. Hier en daar ontmoeten wij een woud, een enkel buitenverblijf en zelfs twee keizerlijke villa's, die echter betere tijden hebben gekend. Thans zijn zij onbewoond en teren op den roem van vroegere dagen, toen de keizer zich 's zomers niet naar Zarskoe Selo of naar Peterhof, maar naar hier, naar Pella 'zoo heet éene dezer oude villa's) terugtrok.

Eene schoone rivier, die Newa ! Overal gelijkmatig breed, stroomt zij voort naar St. Petersburg, dat aan haar zijn ontstaan is verschuldigd. En, terwijl zij in de stad, waar zij het meest wordt gezien, eenvoudig, zooals alle ware grootheid, zonder veel opzien te verwekken naar zee vloeit, bemerkt men hier, dichter bij haren oorsprong, eerst recht over welke krachten zij beschikt. Bij ééne harer talrijke en sierlijke bochten gekomen, waar de plaats aan den oever „Pirogi"" heet, vertelt de kapitein dat het hier gevaarlijk is met twee schepen naast elkander stroomafwaarts te gaan. De stroom is zóó sterk dat men, voornamelijk bij noordoostenwind, dikwijls het roer niet meester is. „Daarom", zegt hij, „wordt ons dan ook van het signaalhuisje daar ginds te kennen gegeven of zich dicht vóór ons, aan de andere zijde der kromming, een schip bevindt en er dus mogelijkheid tot aanvaring bestaat. Wij mogen dan niet voortstoomen, totdat alle gevaar is geweken."

„Maar, merk ik op, „ik zie daar naast elkander vier graanlichters aankomen, die gesleept worden. Bestaat voor hen

Sluiten