Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat gevaar niet?" ,,Neen," is zijn antwoord, ,,want men heeft ze stevig aan elkander vastgemaakt, zij vormen eigenlijk slechts één geheel. Achter elkander zou het niet wel mogelijk zijn ze behouden de rivier af te brengen. Zij komen van de Wolga door de verschillende kanalen, zooals het Ladogakanaal met zijne 32 sluizen, het Sjessischeen het Swir-kanaal, dat het meer van Ladoga met dat van Onega verbindt."

Langzaam gaat de stoomboot stroomopwaarts vooruit. Na 6 uren varens bereiken wij Schlüsselburg met zijne kleine kerk en vesting. De laatste ligt op een eiland vlak vóór den ingang der Newa. Zij herbergt vele politieke misdadigers. De boot houdt slechts even op om de tol-ambtenaren op te nemen, die medegaan naar Finland, omdat er tabak aan boord is. Weinige minuten later zijn wij op het meer van Ladoga, het grootste meer van Europa.

Bij dien schoonen namiddag, op dat dikwijls zoo stormachtige, doch thans zoo kalme meer, in welks watervlakte de blauwe hemel zich spiegelt, bespaar ik u statistieke opgaven omtrent zijne grootte. Van bakboord kan men, hoewel niet gemakkelijk, land onderscheiden, omdat wij langs de westelijke kust varen, doch aan stuurboordzij liggen vele honderden van wersten alvorens men land bereikt. Langzaam en statig trekt de rook uit den schoorsteen daarheen en de blauwe golven, waarin die zwarte streep zich weerkaatst, schijnen er trotsch op eene stoomboot te dragen, hetgeen niet dikwijls gebeurt. Behalve de Wallamo, waarop wij ons bevinden, en de Ladoga, die beiden aan dezelfde Maatschappij behooren, en eenen geregelden dienst uitoefenen, worden er weinig stoombooten gezien, en het is nochtans alsof het meer zich bewust ware door zijne uitgestrektheid recht te hebben op andere vaartuigen dan de zoogenaamde Ladogaschepen, door welke het nu bijna twee honderd jaren nagenoeg uitsluitend wordt bevaren. Zij zijn gebouwd volgens het oud-Hollandsche model, met hoogen achtersteven voorzien van vensters. Eerder dan hier, zou men ze tegenwoordig zoeken op eene schilderij van Ludolf van Bakhuizen, den leermeester van

Sluiten