Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

generaal, welke in Finland een zeer hoogen post bekleedt; uit den toestand van zijne uniform zou men mogen opmaken dat hij weinig aan uiterlijke schoonheid, bijna zou ik zeggen zindelijkheid, hecht. Wellicht is dit echter toe te schiijven aan de omstandigheid dat hij thans pelgrim is. Zijne gelaatstrekken zijn voor het overige alles behalve scherpzinnig. De tweede is koopman, zijn gezicht verraadt sluwheid en zijne Israèlietische afkomst. Inderdaad vertelt hij ons herhaaldelijk, „na zijne bekeering", te Jeruzalem te zijn geweest. l)e derde geeft, hoewel ongevraagd, als zijne hoedanigheid op, de zoon des klokkenluiders van eene der groote kerken van St. Petersburg te zijn. Tres faciunt collegium, maar welk in dit geval! Meer belangstelling dan deze drie menschen, boezemt onze vierde en laatste medepassagier in. Ook hij is Russisch officier en heeft de groote Noordpool expeditie en de overwintering in de Behringstraat met Nordenskjold medegemaakt. Hij is nu hier om de fauna van het meer van Ladoga te onderzoeken.

Te 6 uur 's avonds —- aldus na eene vaart van 4 uren noordwaarts — krijgen wij Wallamo in zicht. Langzamerhand verandert de getinte lijn recht vóór ons in heuvels met woud. Naderbij komende, bemerkt men dat het niet één, maar verschillende eilanden zijn, die de bezitting van het klooster uitmaken. Dit laatste wordt eerst zichtbaar, wanneer men tusschen de eilanden door, het noordelijk gedeelte van het eiland bereikt. Tot zoo lang ligt het achter de bosschen verscholen. Bij den ingang tot het water dat naar de aanlegplaats voert, en dat geheel beschut, tusschen de rotsachtige eilanden kalm daarheen vliet, staat eene kleine kapel, een dwerg in vergelijking met het reusachtige klooster zeil, dat op een heuvel gelegen, met zijne koepels en alle bijbehoorende gebouwen, een trotsch gezicht oplevert. Door twaalf groote en kleine torens gedekt, ligt het daar, als ware het zich bewust dat honderd millioen menschen het beschouwen als een heiligdom, en uit een oogpunt van eene schoone en schilderachtige samenstelling van byzantijnschen

Sluiten