Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden goedgekeurd door den metropoliet van St. Petersburg, die het recht heeft een andere persoon als de gekozene als zoodanig aan te stellen. Gewoonlijk wordt echter de keuze der monniken, wel te verstaan alleen die van hoogeren rang, bekrachtigd.

Nadat de Jegoemen zich eenigen tijd welwillend met ons had onderhouden, beval hij dat rijtuigen en paarden alsmede eene roeiboot te onzer beschikking zouden worden gesteld, en droeg den kasnatscheï op, ons bij het bezichtigen der eilanden tot gids te strekken.

Wij brachten een bezoek aan de kerken, versierd met talrijke schilderijen, en met de graven der beschermheiligen van het klooster, Sergeï en Jerman, waarvoor de Russen zich tot in het oneindige op den grond werpen en knielen. Vervolgens zagen wij de verschillende werkplaatsen: de ateliers waar de heiligenbeelden worden geschilderd, in lijsten gevat en waar kunstig houtsnijwerk wordt vervaardigd.

De Russische heiligenbeelden stellen den Zaligmaker, de maagd Maria of den een of anderen heilige voor. In de meeste gevallen is het schilderwerk, dat te Wallamo niet onverdienstelijk wordt uitgevoerd, behalve het gelaat en de handen, bedekt met een zilveren of gouden plaat, in relief bewerkt. Is dit niet het geval, dan is de kroon of het kleed van den heilige versierd met edelgesteenten, niet zelden van hooge waarde.

Deze schilderijen, groot en klein, meer of minder goed uitgevoerd, al naarmate van den prijs, waarop hier meestal de heiligen Sergeï en Jerman worden afgebeeld, zijn geen geringe bron van inkomsten. Men kan deze beeldjes krijgen van één kopek af (tot dien prijs zijn zij echter op machinale wijze vervaardigd) tot honderden van roebels, en men begrijpt, dat de duizenden bedevaartgangers, welke alle jaren naar Wallamo trekken, bijna zonder uitzondering het een of ander beeldje medenemen, dat voor hen eene veel grooter waarde bezit dan alleen die van een aandenken. Thuis gekomen, hangen zij het in een hoek hunner woonkamer op, kruisen

Sluiten