Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

af. Dit is het gevolg van den wil van Keizer Nikolaas, die, toen men hem vroeg welke richting de lijn moest krijgen, op de kaart eene rechte lijn trok van St. Petersburg naar Moskou, en beval dat deze allerkortste richting zou worden gevolgd.

Aan het station der spoorweglijn naar Moskou heerscht alhier eiken avond tegen half negen eene groote drukte. De passagiers — ook zij die behalve de voor den koerier-trein verhoogde vracht van Rb. 27.50 nog Rb. 5 voor eene plaats in den van alle gemakken voorzienen slaapwagen betalen — wachten vóór de deur, die toegang verleent tot het perron, totdat de bel voor de eerste maal wordt geluid, en zoodra de deuren opengaan, ontstaat er een gedrang en een geloop naar de wagens ten einde eene plaats uit te zoeken, welke dan met het een of ander stuk bagage wordt belegd.

Is de plaats gereserveerd, dan kan men zich gerust nog even buiten den waggon begeven om afscheid te nemen van vrienden en kenissen, totdat het sein van vertrek luidt.

De wagens der eerste klasse bestaan uit een langwerpig compartiment met dubbele deuren en dubbele vensters, dat 's winters verwarmd wordt. Er zijn 16 gemakkelijke fauteuils, die tot eene rustbank kunnen worden uitgeslagen, door het drukken op eene veer. Alle zijn zóó geplaatst dat elke passagier achteruit rijdt.

Nauwelijks is de trein buiten het station, of de hoofdeonducteur, bijgestaan door een lageren spoorwegbeambte, die zijne komst aankondigt en het woord bij de reizigers doet, controleert de biljetten en voort gaat het naar de oude Russische hoofdstad.

Van de drukte komt men in eens in de stilte. Op het station gewoel, gedrang, hetgeen den avond, toen ik vertrok, nog vermeerderd werd door het vertrek van den minister van oorlog en andere hooggeplaatste personen naar Kieff, alwaar de Keizer, na de samenkomst te Kremsier, werd verwacht. Het station was feestelijk geillumineerd; roode tapijten waren op het perron naar den keizerlijken waggon gelegd, waarin de minister de reis aanvaardde, en behalve vele personen,

Sluiten