Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kruik van Wijnand Fockink, die, als niets meer aan Nederland zou herinneren, u op eens naar de Pijlsteeg verplaatst. l)e kruik zelf is zeker authentiek, doch of men dit ook van de kurk en bijgevolg van den inhoud kan zeggen, is de vraag. In elk geval vordert men er hier veel geld voor.

Manden met levende bloemen flankeeren de schotels met haring, waarover olie is gegoten, met de onvermijdelijke versche en geperste kaviaar, galantines, vruchten enz. Links is eene andere tafel waarop de warme spijzen gereed staan, kip, kotelet, biefstuk, vleeschspijzen van allerhande soort-; snel wordt alles door de reizigers verorberd, en met welk een eetlust! „Men voedt drie Franschen, twee Engelschen en een Duitschen Schut\mann met hetgeen één Rus kan eten", heeft iemand gezegd, en voornamelijk aan de spoorwegstations in Rusland heeft men gelegenheid zich van de juistheid dezer bewering te overtuigen. De kellners in zwarten rok en witte das loopen van den eenen kant naar den anderen, hier een stuk wild brengende, daar geld ontvangende, dan naar den reusachtigen Samovar (waterkookmachine) van blank geschuurd koper, waarin de talrijke lichten in de zaal weerkaatst worden. In den hoek van het lokaal is een groot heiligenbeeld, achter een traliewerk vóór het beeld brandt een lichtje.

Maar reeds is het weder tijd om in te stappen. Daar luidt de bel, en weldra rolt de trein weder voort. Thans beginnen de passagiers in den wagen allen hunne slaapplaats gereed te maken. Reisdekens worden ontrold en het kussen voor den dag gehaald, zonder hetwelk men in Rusland geene reis van een eenigszins langen duur onderneemt. Binnen weinig tijds hoort men, behalve de regelmatige stooten van den waggon, nog slechts de weinig harmonieuse keelgeluiden der slapende medereizigers.

's Morgens bij het ontwaken snellen wij lange treinen voorbij, waarvan de wagens van een zonderling maaksel zijn. In die groote grijs geschilderde buizen op wielen, die naar St. Petersburg gaan, is de petroleum van Bakoe, voor

Sluiten