Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

een groot café-chantant, dat tot de beste inrichtingen van dien aard behoort.

Of er slechtere zijn? Ik heb er gezien, waar de moesjiek zich vermaakt voor vijf kopeken entreegeld. In een hoek der zaal zijn twee verhoogingen gemaakt voor de „artisten." In één van die zanglokalen, dat min of meer als type geldt, was het aantal dezer artisten zes: vier vrouwen en twee mannen, wier kelen waarschijnlijk 's morgens reeds in gebruik waren gesteld om het publiek in een honden-en apenspel of eene andere inrichting van dien aard te lokken. Nu en dan werd hun gezang afgewisseld door dat van twee kinderen, hoogstens 10 jaai oud, die klagende zigeunerliedjes zongen. Midden in de zaal is in den grond eene draaiende schijf, met eenige stoelen er op, aangebracht. Deze wordt voortdurend in beweging gehouden door een man die er naast loopt te duwen. Kan de moesjiek eene plaats op één dezer stoelen machtig worden, die niets kost, en waarop hij zoolang mag blijven zitten totdat het hem geel en groen voor de oogen wordt, èn door het voortdurend gedraai èn door het gebruik van de noodige „wodka", dan amuseert hij zich. Om de schijf staat altijd een aantal bezoekers te wachten, om, zoodra een stoel vrij wordt, daarvan gebruik te maken. Lang kan men echter in deze lokalen niet blijven; er is eene walgelijke atmosfeer, de rook belemmert bovendien de ademhaling en doet pijn aan de oogen.

In de betere zanghuizen betaalt men geen entreegeld. Daar echter wordt eene andere wijze gevolgd om de klanten hun geld kwijt te doen worden. Na eiken deun gaat één der koristen rond om geld op te halen. De Russisehe misbezoeker zou zich schamen, indien hij niet telkens het

geschiedt om het half uur, en minder dan één roebel geeft

men nooit, wel somtijds 25 en zelfs honderd roebel, voor

de muziek offerde. Men kent de neiging voor uiterlijke pi aal \ an den Russischen koopman, vooral van het jongere geslacht, dat het geld hetwelk de vaders hebben bijeengeschiaapt, met handen vol wegsmijt. Nergens geschiedt dit

Sluiten