Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naar dit blad wordt in het buitenland veelal de geheele Russische pers beoordeeld.

De Peterburgski Wjedomosti schreef onlangs naar aanleiding daarvan het volgende: „Uitgaande van het feit dat de pers bij ons niet geheel vrij is, zijn de buitenlandsche schrijvers en staatslieden zeer geneigd, de sanctie der regeering te zien in alles wat er in onze bladen wordt openbaar gemaakt. Zij geven zich niet de moeite te onderscheiden tusschen het bij onze censuur mogelijke stelsel van verbod, en het stelsel van invloed uitoefenen, tot welk laatste de regeering althans in de jongste tijden nooit hare toevlucht neemt. In West Europa is men er gewoon aan geraakt in de dagbladen partijoogmerken, en daaronder ook die der regeeringspartij, te zien, en kan men zich niet voorstellen, dat de regeering een toezicht op de pers kan oefenen zonder haar te leiden. Ook de allerbelangrijkste voorwaarde onzer pers, namelijk de mogelijkheid om de rol te spelen van den onzelfzuchtigen bemiddelaar tusschen de regeering en de openbare meening van het land, zonder in den dienst van eenige partij te staan, is voor de West-Europeesche begrippen niet duidelijk. Deze voorwaarde echter is de hoogste zedelijke belooning der door het gedrukte woord bewezen diensten, en daaruit vloeit voort het hoogste zedelijke voorrecht van de Russische journalistiek; zij richt het woord niet alleen tot de maatschappij, maar ook tot de regeering in den vorm van eene ongeïnteresseerde stem, welke daarom juist gehoor verdient, omdat zij door geen partijtucht gebonden is."

Terwijl deze woorden in menig opzicht de aandacht verdienen, zijn zij toch zeker niet in hun geheel te onderschrijven. „De regeering oefent in de laatste jaren geen invloed op de pers," zegt het blad, maar wat is het dan, als er verboden wordt in de dagbladen te spreken van den 25jarigen gedenkdag der opheffing van de lijfeigenschap? In Februari e. k. zal het vijf en twintig jaar geleden zijn, dat de lijfeigenschap werd opgeheven. De vraag of deze maatregel misschien te vroeg werd ingevoerd, is ten deze van geen gewicht, maar wat alles

Sluiten