is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagvlinders

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in zijn voertuig op te nemen, die hem niet waardig is. Als dan ook het bedrag van drie roebel het minimum is, waarvoor hij op den bok gaat zitten, dan gebeurt het niet zelden, dat men hem aanneemt voor eenen geheelen of halven dag en hem tien, twintig ja vijftig roebel betaalt. \ oor den Rus die "uit" is, komt het immers niet aan op tien roebel meer of minder, en deze zijn juist de klanten, welke de lichatsch hebben moet.

En Wanjka? Dezer dagen stond er in de St. Petersburgsche bladen het volgend bericht:

„Een rijke voerman I. Schukoff is overleden. Hij was als lijfeigene naar de hoofdstad gekomen en begon hier zijn handwerk als kleine isivoschtschik. Thans laat hij zijnen erfgenamen: twee zoons, twee groote huizen na en meer dan honderd paarden en rijtuigen." Gaat Wanjka zóó door als hij heeft gedaan, dan zal er te eeniger tijd ook van hem wellicht een necrologisch bericht in denzelfden geest worden openbaar gemaakt. Als lichatsch maakt hij thans goede zaken, en binnen kort zal hij chasaïue Morden en andere iswaschtschiks voor zijne rekening laten rijden. Aan terug te keeren naar zijn dorp denkt hij niet meer.

EENE NETELIGE ZAAK.

St. Petersburg, November. 1889.

In een groote, hooge kamer, in een der Ministeriën te St. Petersburg, is een kamerdienaar bezig de stoelen recht te zetten en de aschbakjes te ledigen, die den vorigen dag gebruikt zijn. De pendule op den schoorsteen wijst half een. Op eene tafel in het midden der kamer liggen eenige portefeuilles en de twee nieuwste Fransche romans, nog onopengesneden. Hier en daar staat een doos cigaretten. Wij zijn in de