Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ik neem u mede naar den Nevski Prospekt, teneinde u aldaar nader aan te toonen dat Kerstmis in Rusland een groot feest is, een feest van geven en ontvangen, dus: van liefhebben. Het bewijs is negatief. Ik wil uwe aandacht-er op vestigen dat er geene cadeaux meer zijn in de galanteriewinkels; dat er geene bloemen meer zijn bij de bloemenwei koopers, en dat er geene kerstboomen meer te krijgen zijn op de markt; alle verkoopplaatsen schijnen geplunderd Het electrische licht schijnt van de hooge lantaarns nog slechts op de ruimten waar de voorraad was uitgestald. Deze is overal verspreid en verdeeld ; de kooplieden hebben goede zaken gemaakt, en de koopers blijde harten en tevreden gemoederen.

Over de bevroren sneeuw glijden de sleden en haasten zich de voetgangers naar den kerstboom.

De doffe tonen der klokken van de Isaakskerk kondigen het naderende Kerstfeest aan, alle vensteren zijn verlicht, en het oog ontwaart slechts de denneboomen; de Russische hoofdstad is een ,,Tannenwald welcher das Her- hold umschmiegt." In het vooruitzicht vroolijke kindergezichten en vergenoegde menschen te zien, zend ik — u uit St. Petersbuig de „compliments of the season".

CARNAVAL.

St. Petersburg, tS88,

De Russische hoofdstad is een theater rijker geworden* het

theater Panajef. Als ik zeg „rijker," dan is dit bij wijze

van spreken, want wij zijn maar half tevreden over dezen schouwburg.

Hij staat op een der mooiste punten van St. Petersburg, nl. op de Newakade. Dicht in de nabijheid zijn het winterpaleis, de admiraliteit, de beurs, de vesting en groote particuliere

Sluiten