is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagvlinders

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Men praat, lacht, luistert, wandelt, eet, drinkt en blijft op de been den geheelen nacht, want het bal begint tegen een uur in den morgen en duurt tot vijf uur ongeveer. Als men naar buiten treedt, vormt de stilte van den morgen eene scherpe tegenstelling met het leven en het gewoel daar binnen.

Voor u ligt de ijsmassa der schoone Noordsche rivier. Zij, die in den zomer uit het meer van Ladoga met kracht naar beneden komt stroomen, vol van beweging, vol van leven, torst thans het witte doorschijnende masker, dat ook haar onkenbaar maakt, haar karakter geheel wegcijfert, en haar gelijk maakt met de vaste aarde. Tusschen den straatweg en haar thans geen verschil. Men heeft de Newa voorzien van lantaarns, die de over haar aangelegde wegen voor voetgangers en rijtuigen verlichten, en zij wordt zelfs bewoond.

Bij de helderheid, veroorzaakt door de terugkaatsing van de witte kleur der sneeuw, kan ik u brengen in eene door eene hooge schutting afgeperkte ruimte, (jij ontwaart daar ' een soort van tent, kegelvormig en donker van kleur. Daarin

liggen eenige mannen en vrouwen te slapen op een dunnen vloer, die op het ijs is gelegd. Het zijn Samojeden. Hunne rendieren genieten eveneens de zoete rust, doch zijn heelemaal in de open lucht, en toch vriest het zestien graden. Zij komen alleen in strenge winters naar St. Petersburg, dat zij beschouwen als hun Nizza, als een oord, waarvoor hunne geschokte gezondheid misschien genezing te vinden is, en vooral ook waar zij geld kunnen verdienen door zich te laten zien. Over dag komt eene menigte kinderen in hun rendierslede rijden tegen een gering entreegeld. Zoo vereenigen zij het nuttige met het aangename. In het voorjaar gaan zij weder naar het hooge noorden, voorzien van een welgevulden buidel en na genoten te hebben van het St. Petersburgsche klimaat, dat voor hun gevoel slechts ,,laue jLüfte" brengt. Men ziet: alles is betrekkelijk.

Sedert jaren komen bij strenge winters eenige Samojeden hierheen, en slaan hun tent op, midden op de Newa. Ten