Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doch hetwelk men tot gebruik liever aan de Samojeden zou overlaten.

Vijf en dertig dagen heeft men aan dit ijspaleis gewerkt; dat door éen of twee dagen dooiweder tot een puinhoop of liever tot water kan versmelten. Tot dusver heelt de bouwmeester intusschen nog met geen anstig oog naar den barometer behoeven te zien. Wij hebben bestendig koud weder met een thermometerstand van tien tot twintig graden onder nul, en zijn daarmede best tevreden, aangezien in Rusland niets zoozeer wordt gevreesd als een kwakkelwinter.

DE RUSSISCHE NIJVERHEID.

St. Petersburg, °-{ Maart. 188S.

Volgens een onlangs openbaar gemaakt statistisch werk, waarvan de gegevens zijn ontleend aan officieele opgaven, heeft de opbrengst der nijverheid in Europeesch Rusland tegenwoordig eene hoogte bereikt van Rb. i .521.453.000, is het aantal fabrieken 33.81 5 en de daarin werkende arbeiders 932.094. In 1879 was de opbrengst Rb. 231.091.000 minder, het aantal arbeiders 71 .o65 minder en dat der fabrieken 959 meer.

Het eerste, waaraan het bovenstaande doet denken, is, dat men zich in Rusland steeds bezig te houden heeft met groote cijfers. Het Rijk is een landbouwstaat en geen industrieel land, bovendien is de nijverheid betrekkelijk jong; toch heeft het een fabrieksarbeiders-stand, bijna zoo groot als de bevolking van Berlijn, en verricht deze een werk dat eene productie-waarde heeft van meer dan een milliard roebels. Boezemen deze cijfers intusschen oppervlakkig beschouwd ontzag in, hunne waarde vermindert op eens, indien men bedenkt dat eene bevolking van honderd millioen menschen

Sluiten