Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de 27 fabrieken met 1209 arbeiders van het gouvernement Moskou gemaakt. Hun productiewaarde bedraagt Rb. 1,216,000 Voor verschillende artikelen van papier vervaardigd, is weder het gouvernement St. Petersburg het voornaamste, alwaar 44 dergelijke fabrieken met eene productiewaarde van Rb. 2,602,000 aan 1817 arbeiders werk geven.

Bij de linnenindustrie valt het eerst de aandacht op de spinnerijen. Hun aantal is 24 met 20,780 arbeiders en eene productiewaarde van ruim i5 millioen roebel. De gouvernementen Wladimir, Kostroma en Jaroslaf komen het eerst in aanmerking, resp. met 8, 6 en 4 spinnerijen en eene productiewaarde van Rb. 4,015,000 Rb. 4,01 5,000 en Rb. 3.344,000. De overige spinnerijen zijn verspreid over de gouvernementen Riazan, Kazan, Wologda, Nishni-Novgorod, Koerland en Lijfland.

Linnenfabrieken heeft Rusland voornamelijk in het gouvernement Wladimir. Hun aantal aldaar bedraagt 32 met 7100 arbeiders en eene productiewaarde van Rb. 3,735.000. In het gouvernement Kostroma zijn er 24 met 5.33o arbeiders en eene productiewaarde van Rb. 2.160,000. De overige linnenfabrieken (in het geheel zijn er 87 met i5.5oo arbeiders en eene opbrengst van Rb. 7.860.000) bevinden zich in de gouvernementen van St. Petersburg, Jaroslof, Novgorod en Moskou. In het voorbijgaan zij gezegd, dat de beste soorten van linnen nog steeds worden verkocht onder den naam van "gallandski" (hollandsche) waar.

De zijde-industrie heeft zich in de laatste jaren vrij belangrijk ontwikkeld in het gouvernement Moskou. Van de 173 zijdefabrieken met 12,352 werklieden en eene productie van Rb. 8,920,000, zijn er in genoemd gouvernement 148 met 10,843 arbeiders en eene opbrengst van Rb. 7,625,000

Van de overige fabrieken in Europeesch Rusland, wier productiewaarde minder dan 7 millioen bedraagt, mogen de volgende genoemd worden:

Sluiten