Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soort aantal arbeiders: -jaarlijksche

productiewaarde

Touwslagerijen 318 7099 6.207.000 roebel

Wolspinnerijen 68 4789 5.173.000 ,,

Hennepfabrieken 55 2705 3.687.000 ,,

Fabrieken van sieraden en

geborduurde weefsels 112 2625 2.680.000 ,, Fabrieken voor het

apprêteeren van linnen 68 3241 1,969,000 ,, Passementeriefabrieken 53 1908 1,797,000 ,, Wasdoekfabrieken 3i 878 1,426,000 ,,

Hoedenfabrieken 29 739 i.oo5,ooo ,,

Wattenfabrieken 53 648 854,000 „

Tapijtfabrieken 9 802 55o,ooo ,,

Viitfabrieken 41 63j 310,000 ,,

Van de nog niet genoemde takken van nijverheid zal ik nog slechts met een kort woord gewagen; er zijn 438 houtzagerijen met i3,2o8 arbeiders en een productiewaarde van Rb. 13,874,000 (voornamelijk in de noordelijke provinciën), 96 meubelfabrieken met 2775 arbeiders en eene productiewaarde van Rb. 2,320,000, 946 fabrieken waar teer en terpentijn wordt vervaardigd, 198 chemische fabrieken, 240 lucifersfabrieken, 393 talksmelterijen, 373 zeepfabrieken, 12 kaarsenfabrieken, 3179 leerlooierijen, 32 fabrieken van lederen artikelen, 400 bontwerkersateliers, 48 beenzwartfabrieken, 111 lijmfabrieken. Deze en eenige andere takken van nijverheid zijn de werkelijk inheemsche, en bijzonderheden daaromtrent, zoo oppervlakkig als zij in een overzicht als dit zouden kunnen worden gegeven, mogen geacht worden bekend te zijn. Het eenige wat naar aanleiding daarvan mag worden opgemerkt is, dat zij voorzeker min of meer worden opgeofferd aan de niet-inheemsche nijverheid, die met alle geweld in Rusland moest worden ingevoerd.

Dit bericht is verre van volledig. Wellicht zal men mij tevens het verwijt maken te veel cijfers gebruikt te hebben.

Sluiten