Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

minister niet anders worden opgevat dan als een bewijs dat zijn blijven noodzakelijk werd geacht door den alleenheerscher zelf. Zelfs Ivatkof heeft den Keizer niet hunnen bewegen ontslag te geven aan dezen trouwen dienaar, die vijftig jaren zijn land heeft gediend. De Keizer heeft hem per telegram uit den Kaukasus geluk gewenscht in de meest vleiende bewoordingen, en het kan niet anders of dezer dagen zal de wereld vernemen dat aan den Heer de Giers een zeer hooge ondeischeiding is toegekend.

Bij de hooge positie welke hij inneemt is de Heer de Giers uiterst bescheiden. Indien men u als vreemdeling op een der hoffeesten opmerkzaam maakt op een man van middelbare grootte met grijze bakkebaarden, die, met de handen op den rug in een bescheiden hoekje, zijne sluwe blikken door de zaal laat gaan, en men u vertelt dat die man de Heer de Giers is, dan zal u zijne terughoudendheid misschien verwonderen, vooral als gij er bij bedenkt dat diezelfde persoonlijkheid jaren lang het middel heeft gevondenom de Russische Chauvinisten in bedwang te houden, hetgeen niets minder zeggen wil dan het uitbreken van een Europeeschen oorlog te voorkomen. Als de speculanten a la baisse ten einde raad zijn, dan strooien zij het gerucht uit dat die man zijn ontslag zal nemen en ... . de koersen dalen.

Doch verleden Donderdag heeft het in zijne woning telegrammen geregend, de geschenken die hem zijn vereerd geworden waren van het kostbaarst allooi, men heeft zich verdrongen om hem de hand te drukken, kortom het jubileum van den Heer de Giers Was niet alleen de vereering van een persoon, het was de huldiging tevens van een beginsel, het principe van den vrede welken iedereen wenscht behouden te zien en die in den jubilaris een zijner beste handhavers heeft gevonden.

«HrïOH-v

Sluiten