Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET RIJK VAN DEN TSAAR.

1 T, , , 20 November o O O

St. Petersburg, 2I)ecen)U,r, 1888.

■ De oppervlakte van het Russische grondgebied is tienmaal grooter dan het vier eeuwen geleden was. Terwijl 1 saar Iwan II (1462—i5o5) heerschte over een rijk van 40,000 vierkante werst, en Peter de Groote over een gebied van 282,000 vierkante werst, beslaat het Russisch rijk onder den tegenwoordigen Keizer eene oppervlakte van 400,000 vierkante werst, of een zesde gedeelte van den aardbodem. Geen der zoogenaamde „wereldrijken" kan zich in grootte met Rusland meten. Het stelt, wat zijne uitgestrektheid aangaat, het rijk van Alexander den Groote en het Romeinsche rijk, het rijk van Napoleon en het tegenwoordige Britsche rijk in de schaduw. De grenzen van het kolossale gebied, dat bespoeld wordt door de Zwarte Zee en de Oostzee, door den Stillen Oceaan en de IJszee, bedragen 6370 geographische mijlen, waarvan er 435o kustgebied zijn.

Europeesch Rusland, de kern van dit ontzaglijk grondgebied, beslaat meer dan de helft der oppervlakte van geheel Europa. Het land is grootendeels vlak. In het Oosten wordt het begrensd door het Uralgebergte, in het zuiden door den Kaukasus, de twee eenige noemenswaardige verheffingen van den bodem. Het hooge Noorden bestaat uit toendra's: moerassen waar alleen mos groeit, en die zelfs in den zomci tot één voet onder de oppervlakte bevroren zijn.

Op de toendra-streek volgt zuidelijk die der bosschen van sparren, esschen en berken. Hiertoe behooren het zuidelijk gedeelte van het gouvernement Archangelsk, nagenoeg geheel Finland, de gouvernementen Olonets, Wologda en de noordelijke gedeelten der gouvernementen van Novgorod, Wiatka en Perm. Landbouw wordt hier weinig aangetroffen. De bevolking (84 zielen op den vierkanten werst) leeft van

Sluiten