Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lente te veel water hebben. De vaart op de Wolga, om een voorbeeld uit velen te nemen, is in gewone jaren open gedurende 7'/? maand ; maar, terwijl goederen van Samara naar St. Petersburg, welke stad met den Wolga door verschillende kanalen verbonden is, in het begin van den zomer 55 dagen onder weg blijven, duurt dat vervoer in Augustus, September en October 98 a 100 dagen.

Hier moet de natuur worden geholpen, maar is in andere landen deze taak reeds moeielijk, in Rusland wordt zij een ware Herculesarbeid.

Siberië wordt doorsneden door de Obi (2000 werst), de Jenisseï (3400 werst) met de zijrivier Angara, en de Lena (2700 werst), welke allen uitmonden in de noordelijke IJszee. Lansdell zegt in zijn werk: Through Siberia, dat de inboorlingen huiverig zijn een vol net op te halen omdat zij vreezen dat de netten zullen scheuren.

De eenige grensrivier in Siberië is de Arnur (2280 werst) die op het Altaïgebergte ontspringt en uitloopt in de zee van Ochotsk.

Ik heb nog niet genoemd de Indigirka in het verre Oosten, de Kuban die van den Kaukasus naar de zee van Azof loopt, den Terek die zich in de Kaspische zee uitstort, en zoovele andere wateren, die vermeld behoorden te worden, indien deze regelen, in plaats van slechts een denkbeeld te geven van het reusachtige rijk van den Czaar, eenige aanspraak wenschten te maken op een nauwkeurig geographisch overzicht. Maar, indien men bedenkt dat een werst meer dan een kilometer is, en de boven medegedeelde cijfers betreffende de lengte der Russische rivieren niet alleen met het oog leest, dan is misschien dit onderwerp wel de geschiktste maatstaf voor den omvang van het Russisch gebied.

Het land wijzigt zich in den loop der tijden in staatkundig, landbouwkundig en dikwijls ook in geologisch opzicht, de bevolkingen wisselen af, vermengen zich met anderen, sterven uit en komen op, kennen niets dan ongestadigheid en verandering. Doch de rivieren blijven eeuwig dezelfde, wat er

Sluiten