Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

manden staat op tafel. Hooge eischen worden er aan zulk een maal niet gesteld ; als iedereen verzadigd is, maakt men zich gereed den tocht op sneeuwschoenen te ondernemen.

Alexeï wacht met de sneeuwschoenen buiten en helpt iedereen bij het aanbinden; bij het weggaan geeft hij ons een aantal touwtjes mede voor mogelijke ongevallen.

In het hooge noorden, waar natuurlijk geene gebaande wegen zijn, zou de bewoner in den winter, wanneer de sneeuw eenige voeten hoog ligt, genoodzaakt zijn in zijne woning, of althans in de onmiddelijke omgeving daarvan, te blijven, indien hij geen middel had om zich voort te bewegen zonder in de diepe sneeuw te zakken. Dit middel is de sneeuwschoen: eene 6 a 7 voet lange en smalle plank, op welks midden de voet rust, waardoor het gewicht van het lichaam wordt verdeeld over de hoeveelheid sneeuw, die door de zool van den sneeuwschoen bedekt wordt. De kunst van het loopen op sneeuwschoenen, zoolang het namelijk over den vlakken grond gaat, is niets anders dan een voortdurend schuiven zonder den voet op te lichten. Is de grond daarentegen heuvelig, dan moet men bij het afgaan van hoogten zich laten glijden, de beide sneeuwschoenen dicht bij elkander houdende, waartoe zekere behendigheid vereischt wordt. Het omkeeren is niet gemakkelijk en moet voorzichtig geschieden, zoodat het achtereinde van den eenen sneeuwschoen niet dat van den anderen rake, waardoor men kans zou loopen voorover in de sneeuw terecht te komen.

Wij zijn dus op weg. Wie voorop gaat heeft het zwaarste werk. De overigen volgen achter elkander zijn spoor. Zóó voortschuivende, komen wij aan den top van een heuvel, en nu beginnen de moeielijkheden. Een onzer, die in Finland dikwijls op sneeuwschoenen gejaagd heeft, glijdt met goed gevolg naar beneden, maar een tweede duikelt in de vaart hals over kop in de diepe sneeuw, waarop een algemeen gelach ontstaat. Hij werkt zich uit de koude massa die aan zijne kleederen bevriest, weder naar boven, en nu glijden alle heeren tegelijkertijd naar beneden om de dames

Sluiten