Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn gekomen, wordt hij wegens zijne vriendelijkheid zeer geprezen. De officieren die hem kennen, roemen hem als een goed kameraad, doch hun aantal is zeer gering.

SIEMIRADSKI

St. Petersburg1- Februari 1889.

„Op het Eleusische feest, ter eere van Poseïdon, ontkleedde zich Phryne ten aanschouwe der verzamelde Grieken, maakte de haren los en baadde zich in de zee". Dit citaat uit één der Grieksche geschiedschrijvers heeft den Russischen schilder, professor Siemiradski, het onderwerp aan de hand gedaan voor zijne jongste schilderij: Phryne op het feest van Poseïdon te Eleusis, dat thans in de Academie van Schoone Kunsten alhier is tentoongesteld.

Het reusachtige doek, van ongeveer dezelfde afmetingen als de grootste schilderstukken van Makart, verplaatst ons dus naar de Attische kust, dicht bij de grenzen van Megare, in de eeuw van Apelles en Praxiteles. Phryne, die dezen reeds als model had gediend voor zijne beide standbeelden van Aphrodite, en straks, zich gebaad hebbende, genen zal bezielen voor zijne schilderij der anadijomeensche Venus, is nagenoeg gereed om in de blauwe golven onder te dompelen, doch met vrouwelijke behaagzucht spoort zij blijkbaar de maagden, die haar ontkleeden, en die niets anders meer hebben te doen dan haar den kothurnus van den linkervoet en eene, door een gouden gordel gehouden draperie om het midden af te nemen, niet bijzonder aan om haast te maken. Immers, de Grieken hielden haar voor het ideaal van vrouwelijke schoonheid. Toen Phryne van lastering der goden werd beschuldigd, konden de rechters niet anders als haar

Sluiten