Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tegenwoordig aantal 29inaal moeten vermeerderen. Thans vinden in de gymnasia en progymnasia slechts o.63 °/0 der jongens, welke den vereischten leeftijd hebben, eene plaats; in de kerkelijke scholen is dit cijfer o.i6°/0, in de militaire scholen o. i °/0. Met de meisjesscholen is het nog erger gesteld.

Een niet zeer gunstig verschijnsel hierbij is bovendien dat nagenoeg alles wat Rusland op intellectueel gebied bezit, zich verzamelt in eenige weinige steden, waaruit volgt, dat de toestand op het platteland nog erger is dan bij den eersten oogopslag schijnt. Terwijl in het gouvernement St. Petersburg 78 scholen van middelbaar onderwijs bestaan. 55 in het gouvernement Moskou, 40 in het gouvernement Cherson (met Odessa), wisselt dit cijfer in 1 1 gouvernementen af van 3o tot 20, in 25 van »8 tot 10, in 12 van 4 tot 2, en in de overige gouvernementen is het nul.

H et aantal van alle inrichtingen van hooger, middelbaar en lager onderwijs in Rusland is 41,492, met twee en een half millioen leerlingen, waarvan 639,000 meisjes In ruim 40,000 scholen met iets meer dan twee millioen leerlingen' wordt lager onderwijs verstrekt.

Neemt men in aanmerking dat Rusland eene bevolking heeft van honderd tien millioen zielen, en dat het het zoogenaamd lager onderwijs zeer weinig te beteekenen heeft, dan schijnen meer dan menschelijke krachten noodig te zijn om Rusland in de eerste tientallen van jaren in dit opzicht op de dezelfde hoogte te brengen als de andere Europeesche staten.

Sluiten