Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Siberische lijn met stoom vooruit te gaan. Tegen het eind van dit jaar zal men in Rusland gereed komen met het onderzoek der ramingen en terreinopnemingen van de i .200 werst lange centrale sectie dezer lijn: Tomsk —Atschinsk — Krasnojarsk■— Irkutsk, met welk onderzoek de ingenieur Mescheninoff is belast. Een telegrafisch bericht meldde dezer dagen, dat binnenkort de commissie voor de Siberische lijn te St. Petersburg weder zal bijeenkomen, en dat aan generaal Anenkoff, die de Transkaspische lijn aangelegd heeft, ook de leiding van dit nieuwe reuzenwerk zal worden opgedragen'. Met het bekende feit voor oogen dat de volksstroom in Azië zich steeds van het noorden naar het zuiden beweegt, zal de nieuwe spoorweg, die dwars door het zuiden van Siberië gaat, stellig ook belangrijken invloed uitoefenen op de landen, die thans in Centraal-Azië reeds Russisch territoir zijn of het moeten worden, en deze in\ loed kan niet anders dan gunstig wezen voor het zedelijk overwicht van Rusland in die streken.

Overal in westelijk Azië zien wij dus zooveel bedrijvigheid van de zijde van Rusland, dat de vraag of er dreigend gevaar voor bestaat, dat geheel Azië, met uitzondering wellicht van China, onder de Russische heerschappij zal komen, zich als

van zelf opdringt.

Men spreekt van annexatie van Perzië, zelfs van BritschIndie door Rusland, alsof het ten onder brengen van de nomaden-horden van Turkestan gelijk stond met het veroveren van wereldrijken, die eene eeuwenoude geschiedenis achter zich hebben; alsof Rusland duizend millioen inwoners telde; alsof het groote Europeesch gebied, wat beschaving en ontwikkeling betreft, het toppunt van volmaaktheid bereikt had, en alsof de regeering te St. Petersburg zich niet rekenschap moest geven van het gevaar dat er voor de Russische maatschappij zelve in ligt al te veel te omvatten.

Dit alles heeft nochtans ten gevolge, dat waar de gedachte aan eene verovering van landen, zooals Perzië en Indië, ook nu en dan mocht opkomen in het brein der leidende

Sluiten