Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn hunne spoorwegstations van de steden te bouwen. ,,De reiziger" zegt hij, ,,neemt een kaartje voor zekere stad, en bij aankomst bemerkt hij alleen een spoorwegstation midden in een veld. Als hij inlichtingen inwint, verneemt hij dat het station volstrekt niet identisch is met de stad, die denzelfden naam draagt, en dat de spoorwegdirectie eenige mijlen te kort schiet in het vervullen der overeenkomst, zooals hij de bepalingen van het contract heeft opgevat. Men zou inderdaad kunnen zeggen dat in den regel de spoorwegen in Rusland evenals de kameeldrijvers in sommige Oostersche landen zorgvuldig de steden vermijden".

Tiflis maakt geene uitzondering op dezen regel. De omnibus van het voornaamste hotel wacht aan het station; doch driewerf gezegend hij, die geene kneuzingen heeft bekomen na den langen rit in den ratelenden wagen, waar alles stoot, host en door elkander wordt geschud.

Tiflis ligt dichter bij Europa dan Moskou. Het is merkwaardig hoe de oude Russische hoofdstad aan hare oostersche traditiën vasthoudt, hoe zij den stempel blijft dragen der oude Tsaren, die in hunnen tijd niet anders leefden dan tegenwoordig de Emirs van Boekhara en Afghanistan. Het is alsof de westewind over het Kremlin heenstrijkt zonder ook slechts één steen aan te raken, terwijl diezelfde wind in de laatste jaren te Tiflis buurten heeft doen doen verrijzen, die geheel modern zijn. De uitersten raken elkander steeds in Rusland: ware het niet dat de bergtoppen van den Kaukasus er ons aan herinnerden dat Tiflis in het zuiden van het ontzaggelijke Russische rijk ligt, men zou zich, op den Golowinsky-prospekt (de voornaamst straat van Tiflis) zijnde, nu en dan op den Nevski-prospekt wanen. Doch, sluit de oogen in de Europeesche wijk van Tiflis, en open ze weder in het Tartaarsche gedeelte der stad, en gij hebt de grens van een werelddeel overschreden. Het oostersche gewoel van Armeniers, Grusiërs en Tartaren in de nauwe stegen met de kleine winkels en werkplaatsen toont duidelijk dat men zich op den drempel van Azië bevindt.

Sluiten