Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

denken, en indien de ruiter behouden aankomt, is hij dit minder aan zich zelf, dan aan zijn ros verschuldigd. Doch laat ons den tijd niet vooruitloopen. Wij zijn eerst te Enseli.

Enseli biedt weinig merkwaardigs, met uitzondering misschien van een vreemdsoortig paviljoen van vijf verdiepingen, dat de Schah heeft laten bouwen na zijne eerste reis in Europa. Van dit paviljoen heeft men een ruim uitzicht op de Kaspische zee. De muren zijn wit geverfd en versierd met arabesken. Van binnen zijn de vertrekken versierd met kleine stukken spiegelglas, en de zon speelt met hare stralen door de gekleurde vensters, als een gelukkig kind met zijne verfdoos.

In den tuin, welke dit paviljoen omgeeft, en over het algemeen van Enseli tot Rescht, heerscht een weelderige plantengroei. Oranjeboomen, populieren, platanen, lindeboomen, acacia's, moerbezieboomen, rijst en tabak tieren er. Wij zijn nog steeds aan den voet der „ladders van de Kaspische Zee", d.w.z. in het gebied van het water. Men vertrekt van Enseli zelfs per vaartuig. Gedurende anderhalf uur vaart men op eene lagune, Moerdab (dood water) geheeten, waar het recht tot visschen verpacht is aan Russische onderdanen. Daarna springen de roeiers aan land en sleepen de boot langs de met biezen begroeide oevers. Nu en dan stijgt eeu watervogel uit het riet op. De rivier wordt smaller en ondieper naarmate men dichter bij Peri Bazaar komt, eene onaanzienlijke plaats, die de eigenlijke haven van Rescht vormt.

Van Peri Bazaar leidt een betrekkelijk goede straatweg van ongeveer 6 kilometer naar Rescht.

Aangezien deze plaats als het ware de eerste gelegenheid aanbiedt om eenige rust te genieten, sedert men Bakoe heeft verlaten, is het verstandig zich reeds vóór het vertrek uit Europa in betrekking te stellen met een inwoner van Rescht. Is het niet mogelijk kennis aan te knoopen met een inlandsch personnage, dan wende men zich tot een der beide daar gevestigde consulaten (van Engeland en Rusland) of wel tot het agentschap der door geheel Perzie bekende firma Ziegler & C°.

Sluiten