Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij het verlaten van de stad wordt het weinige dat men voor de reis noodig heeft, nog eens goed nagezien, in het bijzonder de riemen van het zadel, en vóór dag en dauw rijdt men de brug van Rescht over, den weg op naar het eerste poststation, met den Elboersketen vóór zich.

De eerste rustplaats op den weg van Rescht naar Teheran is een karavanserai, waar men na ongeveer een uur rijdens aankomt.

Zooals reeds gezegd, zijn de postpaarden altijd vermoeid. Den draf kennen zij evenmin als eenig ander paard in Perzië, waar de inboorling stapt of galoppeert, en waar een groot heer, met zijn gevolg, die kans heeft van te worden gezien, altijd stapvoets rijdt, het voorschrift van Lord Chesterfield : a man of sense maj be in haste, bul can never be in a hurry, zoo letterlijk mogelijk toepassende.

De postpaarden zijn in den regel niet groot, doch taai. Onderhouden worden zij in het geheel niet, en een dierenvriend doet goed, indien het lot hem veroordeelt van hunne diensten gebruik te maken, niet het kleed op te lichten, dat onder den zadel wordt gelegd, en dat een aantal opene wonden verbergt, die, veroorzaakt door den druk, nooit genezen, omdat de ongelukkige rossinant voortdurend op den weg is.

De Europeaan, die pas in Perzië is aangekomen, kan zich eene dergelijke wreedheid niet verbeelden, en hij is dus gelukkig genoeg er niet aan te denken. Met welbehagen beschouwt hij de rijstvelden buiten Rescht. Verder op den weg rijdt hij door bosschen, tot aan de bovenbedoelde karavanserai „Deuschembé bazaar" genaamd, naar de markt die er eiken Maandag (Deuschembé) gehouden wordt.

Deze karavanserai is, gelijk alle gebouwen, van dezen aard, vierkant. Eene poort aan de noordzijde en eene andere aan de zuidzijde voeren naar eene groote ruimte, waar stalling is voor paarden, en eene menigte winkeltjes, waar de Perzische koopman des Maandags, te midden zijner waren, „troont". Indien dit woord wordt gebruikt, dan is het om den eigenaardigen indruk weder te geven van den stoïcijnschen blik,

Sluiten