Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

platte dak van het posthuis heeft men een prachtig vergezicht op de vallei. Het ruischen der rivier hoort men er niet. In de geheele omgeving heerscht doodsche stilte, die alleen nu en dan wordt afgebroken door het geklingel der bellen van eene voorbijtrekkende karavaan en door de stem van den kameeldrijver, welke zijne dieren aanspoort.

Vele plaatsen in Perzië heeten Roestemabad, d. i. de woonplaats van Roestem, den nationalen Perzischen held,

Volgens de oude legenden was de stichter der Perzische natie Kaiomoers. Onder zijnen kleinzoon, Hoescheng, werden de Perzen vuuraanbidders. Hij werd opgevolgd door Thamauras en deze weder door Schah Djemschied, één der meest bekende Perzische koningen, wiens tijd thans nog wordt genoemd als men van een ver verleden spreken wil. Het heet dat onder de regeering van Djemschied het gebruik van ijzer in zwang raakte en dat het volk het weven en borduren van wollen, zijden en katoenen goederen toen leerde. Hen wordt toegeschreven de uitvinding van het maken van bakste enen en van reukwater, het bezigen van gehouwen marmer, het bouwen van schepen, de heelkunde en vele andere nuttige dingen. De oude Perzische legenden komen veol overeeen met die van Europa: eene gouden eeuw onder Djemschied en dan een ijzeren tijd. Djemschied werd door Zohak, een Assyrisch vorst, verslagen en gedood. Zohak op zijne beurt werd overwonnen door Feridoen, een achterkleinzoon van Schah Djemschied. Feridoen verdeelde zijn rijk onder zijne drie Selm, Toer en Iredsh, die twist kregen. Iredsh werd door zoons de beide anderen vermoord , maar de zoon van Iredsh Maïnoetscher volgde Feridoen op.

Onder de regeering van laatstgenoemden koning werd Roestem geboren. Zijn vader: Zal, uit het huis van Zohak, en één der veldheeren van Mainoetcher, had volgens de legenden onder zeer gelukkige omstandigheden het levenslicht aanschouwd.

Als jongeling voerde Roestem de legers van Mainoetcher aan tegen de beide ooms des konings. Deze waren door

Sluiten