Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vijf farsachs scheiden Roestemabad van Mendsjil. Op den weg ligt het dorp Roedbar, bekend door zijne olijfboomen. Het doet goed den vredesboom te ontmoeten in deze wilde natuur, waar volgens de Perzen booze geesten huizen, en bij nacht de reizigers overvallen. Indien zij onder die booze geesten verstaan de verschillende gevaren welke het bergpad oplevert, dan hebben zij zeker geen ongelijk.

Hoe dichter men bij Mendsjil komt des te indrukwekkender wordt het natuurtooneel. Rotsblokken van ontzaglijken omvang, en van allerlei grillige vormen, stapelen zich op elkander, liggen overal verspreid, en hangen boven des reizigers hoofd, zij schijnen hem te willen verpletteren. De afgronden zijn duizelingwekkend, over de geheele natuur ligt eene donkerbruine tint, en de windvlagen die in dit rijk des duivels altijd—voornamelijk in den namiddag — woeden, beuken den reiziger en zijn mager paard, alsof zij heiligschennis begingen door het betreden van den onherbergzamen grond.

Even vóór Mendsjil voert eene brug over de Sefidroed. Deze brug met zeven zware bogen is in geheel Perzië bekend. Betrekkelijkerwijze wordt zij thans goed in orde gehouden, ofschoon het plaveisel hier en daar gaten heeft, welke het paard en zijnen berijder armen en beenen kunnen doen breken. Vroeger gebeurde het echter dikwijls dat de brug gebroken was, en dan kon de teleurgestelde reiziger den terugtocht naar Rescht aanvaarden, en trachten langs eenen anderen weg Teheran te bereiken. Nadat dit lot eenige jaren geleden ten deel was gevallen aan den Russischen gezant prins Dolgoruki, die zijne intrede in Perzië hield, zorgt de regeering er beter voor dat deze brug steeds zóó onderhouden wordt, dat zij althans te passeeren is; zij heef tzelfs daarnaast eene hcuten noodbrug doen aanleggen. Vier massieve pilaren twee aan elke zijde, flankeeren de brug.

De bewoners van de dorpen op den weg naar Teheran hebben dikwijls gelegenheid blijken te geven dat zij bekend zijn met de Perzische wijze van gasten welkom te heeten.

Sluiten