is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagvlinders

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De aankomst te Kaswin maakt nochtans een aangenamen indruk op den vreemdeling. Er zijn eenige met boomen beplante straten, die men met wat goeden wil „boulevard" kan noemen. In het opzicht van den aanleg der stad steekt Kaswin gunstig af bij Rescht, en men zou bijna zeggen dat de talrijke Europeanen, welke gedurende de laatste jaren door Kaswin zijn getrokken, een goeden invloed hebben uitgeoefend. In elk geval zijn Kaswin en Teheran de eenige steden in Perzië die bogen op het bezit van een hotel, en zooveel is zeker dat er in de hoofdstad geen hotel te vinden is als dat van Kaswin.

Het is een groot massief gebouw, met eene soort van kolonnade van buiten. De gangen in het hotel doen denken aan een klooster. De kamers zijn hoog, doch het eenige comfort bestaat uit een bed, eene tafel en eenige stoelen. De Amerikaansche schrijver, die er van gezegd heeft dat het is a really elegant hotel ivith rooms furnished in Europeah style, moet eene sterke verbeeldingskracht hebben gehad, of zich zoo ongelukkig in de posthuizen op den weg hebben gevoeld, dat hij zijn koninkrijk over had voor eenig huisraad.

Het hotel wordt gehouden door den gouverneur der provincie, een prins van koninklijken bloede. Hij bewoont een huis op eenigen afstand gelegen van het mehmanchane (letterlijk gasthuis, hotel). Voor den Europeaan, die eenigen tijd te Kaswin blijft en zoo goed mogelijk in het hotel behandeld wil worden, is het aan te bevélen dat hij zijne opwachting aan den gouverneur van Kaswin make.

De etiquette in Perzie brengt, zooals in het geheele oosten, mede dat men bij het maken van een bezoek steeds, liefst een dag te voren, laat vragen op welk uur men ontvangen kan worden. Alsdan zal men tot antwoord krijgen: „zooveel uren na zonsopgang of vóór zonsondergang." In het begin levert deze berekening van het uur eenige zwarigheden op, doch men gewent er zich spoedig aan, ook omdat de Oosterling, in het bijzonder de Pers, niet kleingeestig is wat den tijd betreft. Le quarl d'lwure de grace kan gevoegelijk tot

36