is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagvlinders

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tarantas is door een Engelsch schrijver genoemd : ,,een varkenstrog van een zoo ruw mogelijk maaksel op vier balken, die op de assen rusten van twee paar wielen." Met dit voertuig is het niet mogelyk iets anders te vervoeren als tapijten en kisten waarin niets breekbaars is verpakt. Voor het transport van tafels, stoelen, kasten en verdere meubelen worden ezels of muildiereen gebezigd. Het glas-en aardewerk wordt op houten schotels geplaatst, die door een aantal mannen op het hoofd worden gedragen.

De zoogenaamde ,,weg van Goelahek" levert in Mei en October sommige niet onvermakelijke tooneelen op. De verschillende inboedels van Teheran zijn dan op reis ; en wèl: niet elke inboedel en bloc, maar alles door elkander. Eene kast is reeds op hare bestemming, terwijl de laden nog onder weg zijn. Hier vindt men eenige ezeldrijvers rustig aan het praten en rooken naast de aan hunne zorgen toevertrouwde stoelen, nadat het touw, dat den last samenhield, gebroken is; daar struikelt een drager met een gedeelte van een eetservies ; ginds slaat een muilezel, met eene tafel op den rug, naar zijne makkers; door dit alles heen gaan rijtuigen met talrijk gevolg, mannen en gesluierde vrouwen te paard, per muilezel of ezel; regimenten soldaten trekken naar het kamp; de kameelen van eene karavaan schrijden statig voort als het symbool van ,,tijd is geen geld", en in de lange laan, aan welks beide zijden in Mei de rozestruiken in bloei staan, heerscht eene levendige drukte.

De bedoelde laan is vier kilometer lang. Zij heeft vele bochten en vormt één der zeer enkele wegen, die in de omstreken der hoofdstad, ja in geheel Perzië, op een wandelweg gelijken. Zij is echter zandig en stoffig. In het begin gaat de weg voorbij Kasr-i-Kadjar, (kasteel der Kadjaren), een paleis dat door Feth Ali Shah is gebouwd, en tegenwoordig niet meer gebruikt wordt.

Door deze laan trekt ook de Perzische koning naar zijne talrijke zomer-residenties. Hier en daar vindt men halteplaatsen, waar het volk zich laaft'aan een frisschen dronk