Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kort na zijne troonsbeklimming zag de Shah, voor wien met uitzondering van alle andere mannen de Perzische vrouw zich ontsluiert, van de jacht komende, te Tadjrisch, de schoone Anisse ed Dovleh, gelijk haar tegenwoordige titel luidt. Haar te zien en haar te huwen was het werk van een oogenblik. Zij heeft gedurende de vele jaren dat zij de voornaamste gezellin van den Shah is geweest, veel invloed verworven, dien zij niet zelden aanwendt ten gunste van hare vroegere medeburgers. Aldus zijn, op hare voorspraak, alle mannelijke bewoners van Tadjrisch vrijgesteld van den militairen dienstplicht.

Eén der schoonste bezittingen van Schimran is Kamranieh, het buitem erblijf van Kamran Mirza Naïb es Sultaneh, derde zoon van den Shah. De villa is mijlen ver in den omtrek te zien. Zij heeft twee verdiepingen, en is voorzien van een schuin, rood geverfd dak. Prachtige bosschen en tuinen omgeven haar. Eene groote poort geeft toegang tot het park, dat vóór het paleis zelf terrasvormig is aangelegd. Bloemen, fonteinen en vijvers zijn er in overvloed. Hei paleis is met Oostersche weelde ingericht en smaakvol gemeubeld, hoewel hier en daar de artikelen van het Westen niet in overeenstemming zijn met de Oostersche pracht.

De zomerresidentie van den prins is door eene telephoongeleiding in verbinding met zijne beide paleizen in de stad.

Te Kamranieh wordt eiken herfst, ter eere van den Shah, een groot feest gegeven, waar alle notabelen der Europeesehe kolonie worden genoodigd. De Shah en zijn harem wonen dit feest bij, doch zij houden zich schuil in eene plaats van w aar zij door de gasten niet kunnen worden gezien.

Bij de aankomst van eiken Europeeschen vertegenwoordiger wordt zijn volkslied door het orkest aangeheven. Het diner, dat in het park onder eene reusachtige tent wordt aangericht, geheel volgens Europeesehe wijze, telt gewoonlijk \an 120 tot 140 couverts. Na afloop daarvan wordt er een prachtig vuurwerk afgestoken in de luisterrijk a giortio verlichte parken.

Sluiten